4 comments on “Røykedagbok (oppd. 9/2-22) *

  1. Pingback: 480 dager | Bjørnars blogg

  2. Pingback: Min 82. røykfrie dag | Bjørnars blogg

  3. Pingback: 61 days and still couting | Bjørnars blogg

Comments are closed.