Lunga.net-logo

Bilder fra rundreise Finnmark med MS Polarlys 2004
720 pixler - varighet 7:03Hold peker over filmen for å få frem kontrollene
Alle foto: Bjørnar © Lunga


Hovedsiden

Oppdatert: 1. desember 2009

Copyright © 2009 Bjørnar Lunga
All rights reserved