Lunga.net-logo

Storflom i Kokelva 17. mai 2010
720 pixler - varighet 2:11Dagen etter isgangen er Kokelva flomstor.
Det ser kanskje ikke så voldsomt ut for de som ikke ser elva daglig, men den e veldig stor nu :)

Hold peker over filmen for å få frem kontrollene
Produksjon: Bjørnar © Lunga


Hovedsiden

Oppdatert: 17. mai 2010

Copyright © 2009 Bjørnar Lunga
All rights reserved