Lunga.net-logo

Isgangen i Kokelva, 16. mai 2010
720 pixler - varighet 1:52
Det var et lurveleven uten like, da isen tordnet ned elva.Hold peker over filmen for å få frem kontrollene
Alle foto: Bjørnar © Lunga


Oppdatert: 14. november 2010

Copyright © 2010 Bjørnar Lunga
All rights reserved