Lunga.net-logo

Riving av Nestlè-Norge (Findus) i Hammerfest 2003-04
720 pixler - varighet 14:12Hold peker over filmen for å få frem kontrollene
Alle foto: Bjørnar © Lunga


Hovedsiden

Oppdatert: 1. desember 2009

Copyright © 2009 Bjørnar Lunga
All rights reserved