Lunga.net-logo

Brenning av fiskebruket i Lillefjord 8. september 2009
Varighet 2:19Nedbrenning av fiskebruket i Lillefjord

Hold peker over filmen for å få frem kontrollene
Alle foto: Bjørnar © Lunga


Startsiden

Oppdatert: 14. mai 2010

Copyright © 2009 Bjørnar Lunga
All rights reserved