Lunga.net-logo

Byggingen av Arktisk Kultursenter (AKS) i Hammerfest
Kulturhus i Hammerfest har stått på ønskelista til mang en hammerfesting i flere tiår og i begynnelsen av dette årtusen ble det endelig avgjort at byen
skulle få sitt kulturhus. Arkitektkonkurranse ble utlyst og 19. mars 2004 ble mange flotte og kreative forslag presentert på Folket Hus.
Etter at det ble uavgjort mellom to forslag, falt til slutt valget på A-Lab fra Oslo og starten på tomta startet 19. juli 2006.
Bygget ble offisielt innviet den 19. januar 2009 .Hold peker over filmen for å få frem kontrollene
720 pixler - varighet 4:09
Alle foto: Bjørnar © Lunga


Oppdatert: 19. november 2010

Copyright © 2010 Bjørnar Lunga
All rights reserved