Oppdatert:
23. juli 2010
Lunga.net-logo
Oppdatert:
23. juli 2010


SIKKERHETSATTEST


Det bekreftes hermed, at jeg undertegnede kvinne,

som skal inngå seksuell aktivitet med

 er over den kriminelle lavalder og jeg er ved mine fulle sex. Jeg har ikke drukket alkohol eller brukt narkotika.
Det er heller ikke nødvendig at han bruker makt eller trusler for å overtale meg.

Jeg er ikke redd for han på noen måte, og har heller ingen forventninger om, eller ønske
om ekteskap med ham. Jeg vet ikke og vil heller ikke vite om han er gift.

Jeg verken sover eller er beruset, og jeg er i ferd med å innlede dette forhold med han fordi jeg liker det like godt som han.
* Dersom jeg oppnår tilfredstillelse, hvilket jeg håper, er jeg villig til å fortsette dette uforpliktende forholdet.

Jeg erklærer også at jeg aldri vil vitne mot han eller forfølge ham rettslig, selv ikke under loven om hvit slavehandel.

 

Underskrevet før jeg hopper i seng.

 

Sted:____________________den_______/______2009

 

Fullt navn (med store bokstaver):____________________________________________________________

 

Adresse:___________________________________________

 

Postnr. og -sted:__________________________________________________

 

Signatur*:__________________________________________________________________

 

Dersom partner er under den kriminelle lavalder må forelder/verge signere!


Tilbake en side

Copyright © 2010 - - - Bjørnar Lunga - - - All rights reserved